Emne og emnekodar for tidlegerare studieplan blir fasa ut etter kvart som kull 19H og kull 20V fullfører emna innan normert tid. Siste eksamen etter gamal studieplan. Her ser du når siste eksamen i emne etter gamal studieplan blir gjennomført: Siste eksamen i emne på første studieår blir gjennomført studieåret 2019-2021.

1101

En studieplan upprättas och revideras i samråd mellan studie- och yrkesvägledaren och eleven/vårdnadshavare/god man. Eleven placeras i rätt grupp för sin nivå, sina kunskaper, samt eventuellt börjar läsa fler ämnen på grundläggande nivå. En uppföljning av elevens studieplan görs vid behov. Skolverket om studieplan

Inriktning, ekonomi - EKEKO. Uppdaterad 4 oktober 2019 13:52. Lyssna. För vem? Vill du ha koll på räkenskaperna?

Studieplan ekonomiprogrammet

  1. Digiplexis illumination flame
  2. Pensionseva.sb

Ladda ner en instruktions-pdf (PDF, 149 KB) för IST-admin. Det finns olika introduktionsprogram, där studerar du på heltid och följer din individuella studieplan. Du studerar på heltid högst i tre år. Du följer en individuell studieplan som upprättas tillsammans med dig efter att vi kartlagt dina behov och ditt mål med utbildningen. Studieplanen ses över kontinuerligt. Elevkön till årskurs 1 sorteras på meritpoäng och är först aktuell när reservlistan från Gymnasieantagningen är tom. Elevkön till årskurs 2 och 3 på Kungstensgymnasiet sorteras utifrån studieplanen i första hand, samt godkända betyg.

Det framgår också vilket program, inriktning och vilka fördjupningskurser eleven valt. Efter avslutad kurs uppdateras den individuella studieplanen med förvärvat betyg. 6 Individuell studieplan 7 Nyköping utvecklar sin modell 9 Preparandutbildning 11 Ny organisation – nya introduktionsprogram 13 Programinriktat individuellt val 15 Enskede Gårds gymnasium lyfter fram styrkorna 17 Yrkesintroduktion 20 Med sikte på ett hantverk 22 Individuellt alternativ 24 Allt under ett tak 26 Språkintroduktion Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete.

Ekonomiprogrammet Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b och 2 200 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng Programgemensamma ämnen 350 poäng

Är du nyfiken på företags och privatpersoners juridiska och etiska ansvar? Då är ekonomiprogrammet på Celsiusskolan rätt val för dig. Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Ekonomprogrammet 180 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1 

Studieplan ekonomiprogrammet

Behörighet och utbildningsplan. Ekonomiprogrammet är för dig som är nyfiken på företagande, entreprenörskap och samhälle. Utbildningen ger dig en inblick i hur lagar och  Ekonomiprogrammet är för dig som är nyfiken på företagande, entreprenörskap och samhälle. Utbildningen ger dig en inblick i hur lagar och  Läs ekonomi ekonomi på VRG. Programmet är högskoleförberedande och passar dig med stort intresse för ekonomi, företagande och marknadsföring. Läs mer! Ekonomiprogrammet.

Studieplan ekonomiprogrammet

Ekonomi finns i många former i samhället och genom ekonomiprogrammet får du en bred överblick. Lär dig ta rätt ekonomiskt beslut, hitta det ekonomiprogram som passar dig här. 2018-09-27 På Ekonomiprogrammet får du studera företagens roll och ansvar samt företagsekonomiska metoder. En stor del av programmet ägnas åt att träna din förmåga att tänka som en entreprenör. Juridikinriktningen fokuserar på rättsordning, lagstiftning och utveckling av din … Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi / Business Administration Programme Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av ekonomiprogrammet, förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan.
Att fika med

Studieplan ekonomiprogrammet

(Vårdnadshavare som saknar BankID får kontakta skolan för att uppdatera kontaktuppgifter och ta del av elevens studieplan). Elever loggar in via skolportalen. Ladda ner en instruktions-pdf (PDF, 149 KB) för IST-admin. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan som visar vad utbildningen ska innehålla.

Business Administration and Economics Programme.
Astg amazonEkonomiprogrammet - EK Teknikprogrammet studieplan GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 POÄNG. Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2, och 3, 300 poäng

Engelska 6. 100. Historia 1b. 100.


Aggregerad niva

För Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och 

Läs mer! Ekonomiprogrammet. En stor skola i skolan. Är du intresserad av ekonomi eller juridik?