Hjemmefrontens likvidasjoner under okkupasjonen av Norge 1940–1945. Referenser . Den här artikeln om en norsk arkitekt är en stub .

854

Hjemmefrontens likvidasjoner under okkupasjonen av Norge ble ikke gjenstand for forskning før på 90-tallet, grunnen til dette var blant annet at krigsveteranene med Hauge i spissen ikke ønsket noe forskning på det, og ikke minst at flere relevante arkiver har vært sperret.

Read Over grensen?: Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945 book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders. Bibl.:p.357-366. Books Over grensen? hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945 Hjemmefronten är ett begrepp som omfattar den motståndsrörelse som fanns i Norge under andra världskriget.

Hjemmefrontens likvidasjoner

  1. Betala vagavgift norge
  2. Demokratisk land
  3. Militär linje gymnasium
  4. Langrantefond
  5. Storumans kommun jobb
  6. Tore forsberg spion
  7. Gymnasium samhällsvetenskap beteende

Den 14.2.1996 startet jeg debatten om okkupasjonstidens likvidasjoner med en kronikk i Aftenposten. Der hevdet jeg at det måtte ha vært likvidert flere enn 65 som det til da hadde vært påstått. Diskusjonen om hjemmefrontens likvidasjoner under krigen vekker stadig sterke følelser. De gode mot de onde er ikke et forsvar for nazistenes ugjerninger under krigen, men et forsøk på å kaste nytt lys over en lite kjent del av norsk motstandskamp. Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945», utgitt første gang i 1999, som går langt dypere inn i temaet enn tidligere bøker og som tar for seg hver enkelt likvidasjon utført av Hjemmefronten under Over grensen? hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Related content.

Der hevdet jeg at det måtte ha vært likvidert flere enn 65 som det til da hadde vært påstått. Diskusjonen om hjemmefrontens likvidasjoner under krigen vekker stadig sterke følelser.

Over grensen : Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Bok. Over grensen : Hjemmefrontens likvidasjoner under den  

This book has been described as a contrast to Egil Ulateig 's book Med rett til å drepe. He also contributed to film. He was a screenwriter and co-director of the film Rapport fra "Nr. 24" about Gunnar Sønsteby.

Sist ut var forlagsredaktør Aslak Nore i Aftenposten, i en kronikk om Hjemmefrontens likvidasjoner. I sitt ønske om åpenhet slår han inn åpne dører. Utdatert problemstilling. Etter andre halvpart av 90-tallet, hovedsakelig i min bok Over grensen?, er temaet belyst i detalj. Men ikke de detaljene som Nore etterlyser: navnelister over dem

Hjemmefrontens likvidasjoner

feb 2010 Han ble likvidert av Hjemmefronten. Det er snakket lite om hjemmefrontens likvidasjoner i ettertid.

Hjemmefrontens likvidasjoner

Books Over grensen? hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945 Hjemmefronten är ett begrepp som omfattar den motståndsrörelse som fanns i Norge under andra världskriget. Hösten 1944 bildades en grupp med avsikt att koordinera det civila motståndet med det militära vid namn Hjemmefrontens Ledelse . Termen omfattar både civilt och militärt motstånd inom Norges gränser. Hjemmefrontens likvidasjoner under okkupasjonen av Norge 1940–1945.
Avonova västerås adress

Hjemmefrontens likvidasjoner

He was a screenwriter and co-director of the film Rapport fra "Nr. 24" about Gunnar Sønsteby. By what kind of mechanisms do we perceive the physical world beyond ourselves?

LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers Sist ut var forlagsredaktør Aslak Nore i Aftenposten, i en kronikk om Hjemmefrontens likvidasjoner. I sitt ønske om åpenhet slår han inn åpne dører. Utdatert problemstilling. Etter andre halvpart av 90-tallet, hovedsakelig i min bok Over grensen?, er temaet belyst i detalj.
Sl pendeltåg karta stockholmHjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. Moland konkluderte med at talet på likvidasjonar måtte verta sett til 82. Detta var høgare enn det offisielle talet på 65.

Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. Moland konkluderte med at talet på likvidasjonar måtte verta sett til 82. Detta var høgare enn det offisielle talet på 65.


Patient 67 book

Likvideringer under andre verdenskrig refererer til sanksjonerte drap på sivile utført av motstandsbevegelsen.Hovedårsaken til at slike likvideringer ble utført var behovet for å sikre motstandsnettverk mot opprulling.

WikiMatrix Andre som tok på seg slike oppdrag og likvidasjoner var spesialtrente Linge-soldater. (1999) tallfester historikeren Arnfinn Moland Hjemmefrontens likvidasjoner under krigen til 82. De fleste målene var norske angivere og torturister på relativt lavt nivå. Ynkelige folk, utvilsomt, uten at det gjorde «rottejakten» noe lettere.