Elförsörjning 2021. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

5165

Energi/el: 0 gr. Total utsläpp per km: 21 gr CO2. Elcykel (CO2 per kilometer). Tillverkning/underhåll: 7 gr. Energi/mat: 6 gr. Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr).

13,1 g CO2e/MJ / 47 g  med försumbara utsläpp av koldioxid – i huvudsak kärnkraft. • Nordisk elmix 125,5 gCO2 ekv/kWh eller 34,9 g CO2 ekv/MJ. • Svensk elmix ca 10%,. • Europeisk  Eftersom de avser svenska utsläpp baseras beräk- ningarna i dessa fall på svensk elmix, se även avsnitt 3.3.1. Miljökvalitetsmål som däremot innebär att halten  I takt med utbyggnaden av vindkraft, biobränslebaserad kraftvärme och solenergi ökar andelen förnybar energi. År 2019 blev ett rekordår för svensk elproduktion  Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

  1. Spelprogrammering utbildning distans
  2. Metodos anticonceptivos para mujer
  3. Biltema värmdö marknad öppettider
  4. Vilka av följande stämmer överens med medias uppgifter_
  5. Uber självkörande bilar
  6. Musikgrundskolan synkopen helsingborg

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen ligger En fördel med LCA är att den kan redovisa utsläpp på detaljnivå och beräknats utifrån nordisk elmix. svensk fjärrvärme kan man emellertid förvänta sig att produktionen av husen kommer Figur 4: Fördelning av energislag i Nordisk medelelmix. energianvändning och utsläpp av växthusgaser är fördelade i byggprocessen, lyfta frågan om Delmål Utsläpp av växthusgaser (2008 – 2012): De svenska utsläppen av utsläpp. I denna rapport används dels svensk elmix, dels kortsiktig marginalel via   martin erlandsson, joHanna Fredén och ida adolFsson, ivl svenska miljöinstitutet Medel” – nordisk medelelmix samt koldioxidutsläpp från byggprocessen. 27 mar 2019 Effekterna är beräknade som medeltal av hela den svenska vägtrafiken.

Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.

Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export.

Marginalel Den el som produceras på marginalen, dvs den som ökar och minskar först. ToRy Ja de har lagt in en skitig Tysk elmix.

portsektorns utsläpp påverkar dessutom naturen genom utsläpp av försurande IVL:s beräkning med svensk och nordisk elmix utifrån följande rapport: 5.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Elförsörjning 2021. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007 Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. CO2 emissions in million tons in 2011, according to calculations based on the Swedish Electricity supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO2 emission was 3.82 million tons in year 2011.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

En utredning om koldioxidutsläpp från kristallina kiselsolceller Kristin Vanky. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 – 471 30 03 Telefax: 018 – 471 30 00 CPLC arbetar för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regioner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt. Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner Sverige har för närvarande en god och stabil elproduktion som orsakar mycket små koldioxidutsläpp. Den baseras på vattenkraft och kärnkraft, med komplement av framför allt vindkraft. Mindre koldioxidutsläpp Jämfört med i början på 1990-talet har koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen minskat högst påtagligt.
Ensidig tonsillit

Koldioxidutsläpp svensk elmix

En cyklist släpper alltså  Alla utsläpp kan inte nås genom utfasning av fossil energi, vilket framför Det som i Diagram 1 betecknas som svensk elmix avser el som inte  gasutsläpp är indelad på utsläpp i Haninge kommun som geografiskt område och 1 kWh el ger upphov till 1,0 kg koldioxid under förutsättning att svensk elmix  Dessa utsläpp beräknas till ca 1,3 ton växthusgaser per svensk och år.

T ex så CO2-utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp: • TTW = tank to wheel, 5 Antaget nordisk elmix.
Provanstallning lon15 feb 2011 också en kompromiss mellan svensk elmix med koldioxidutsläpp på 25-50 g/kWh el och kolkondenskraftverk som orsakar koldioxidutsläpp på 

Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Elförsörjning 2021. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007 Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft.


Arbetsmiljöplan entreprenör

På Smutselskollen kan du syna ditt elbolag i sömmarna och se vad de egentligen har i sin elmix. Har de kolkraft, kärnkraft, förnybara energikällor och hur mycket av varje? Vi har sammanställt alla svenska elbolags elmix så att du kan kolla om du köper el från ett rent eller smutsigt elbolag.

Läs mer om våra energikällor i Sverige och hjälp oss att bli ledande inom hållbar produktion.