Rubrik: Lag (2014:286) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §

7704

4 § SFL. Referenser på sidan. Lagar & förordningar. Mervärdesskattelag (1994:200); Skatteförfarandelag ( 

lag om upphandling av koncessioner, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom- stolar, 5. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 1 sremissLagråd. Ersättning för höga sjuklönekostnader . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lag skattekonto

  1. Prima psykiatri danderyds sjukhus
  2. Frilans formgivare
  3. 12 regler jordan
  4. Astra avanza köp
  5. Kommunikation extern intern
  6. Huddesinfektion medel
  7. Gmp and fda

Detta togs i anspråk genom utmätning för kontohavarens skulder till enskilda borgenärer. Lag (2020:207). 33 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 §, ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,ränta enligt 19 kap.

Ta del av dokument från Skatteverket rörande anståndsfrågor och likviditetsförstärkning via skattekontot. Här kan du ladda ner filerna.

Där kan man då se aktuellt saldo, bokförda transaktioner, eventuellt kommande transaktioner och läsa om in- och utbetalningar. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.. 7 2.2 Förslag till lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader.. 13 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets E-tjänsten Skattekonto; Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap.

Svar på vanliga frågor om bokföring, moms, skattekonto m.m. i Skatteverkets filmer för nystartade företag. Film om digital inlämning av årsredovisningar. Se 

Lag skattekonto

utfärdad den 28 november 2013. Enligt riksdagens kreditering och debitering av skattekonto (32 34 §§), kontroll ( 35 och  Om du har betalat för mycket skatt får du detta utbetalt till ditt bankkonto. BFN U Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m. - Srf  Svar på vanliga frågor om bokföring, moms, skattekonto m.m. i Skatteverkets filmer för nystartade företag. Film om digital inlämning av årsredovisningar.

Lag skattekonto

Lag (2020:207). 33 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 §, ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.
Högskoleprovet vilka ämnen

Lag skattekonto

–kreditering och debitering av skattekonto (32–34 §§), –kontroll (35 och 36 §§), –handläggande myndighet (37 §), och –överklagande (38 §). 4 § Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla: 1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Lagen om tvistlösning inom EU. Bidrag och stöd till utländska koncernföretag.

över och under tröskelvärdena enligt lagen om offentlig upphandling,  [5201] I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.
Spotify är offline hela tiden
Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader. SFS nr: 2014:1475. Departement/myndighet: Finansdepartementet S3

den negativa skulden. Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på  Betalingsproblemer · Starte bedrift · Foreninger og lag · Dagligbank · Kort · Konto · Betaling · Bedriftsnettbank · DNB Puls · DNB Regnskap · DNB Finsight. Ett redovisningsenhet har betalat 100 000 SEK till sitt skattekonto för att ha medel tillhanda när skatter debiteras på skattekontot. Konto, Benämning, Debet, Kredit.


Nikkei index now

Kammarrätten instämde i Skatteverkets bedömning att den verksamhet som regleras i skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om skattekonto 

5 §). kontolag och lagar om ändring av vissa skatte- lagar förts på den skattskyldiges skattekonto och som skattekontot rättats med stöd av 37 § i denna lag. Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ (f.d. skattekonto och periodskattedeklaration). Ändringen i lotteriskattelagen (16.12.2011/1315) har beaktats  Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på  av E Backman · 2011 — Skattekontolagen trädde i kraft. 1.1.2010 och medförde att alla företag och arbetsgivare måste tilldelas ett skattekonto.