1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget ut- ges inte vid övertidsarbete. Dock 

4092

Vid uppnådd arbetstid i en följd utges utöver ovanstående grundtimlöner ett tillägg enligt nedan, såvida inte utgående lön redan överstiger grundtimlön jämte tillägget. Regler för genomslagse˜ekt skall tillämpas. Fr.o.m. den 1 juni 2013, 1juni 2014, 1 juni 2015

Obekväm  20 jan 2020 Handelsmedlemmarnas representanter för både butiksanställda och lagerarbetare var överens om att bättre tillägg för obekväm arbetstid är en  Med OB-tillägg avses kompensation i lön till anställda som arbetat på obekväm arbetstid. Med Mertid avses den tid (timmar) den anställde överskridit (eller  14 sep 2018 Obekväm arbetstid kallas enligt de flesta kollektivavtal den arbetstid som arbetstid/förskjuten arbetstid utbetalas i form av ett OB-tillägg. Det som du däremot kan ha rätt till är OB tillägg, då får du extra betalt utöver din ordinarie lön, eftersom att du arbetar på ”obekväm arbetstid” (OB).Om du har det   Målgruppen för barnomsorg på obekväm arbetstid är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar/nätter och sammanboende föräldrar där båda   Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd så att tillägg betalas enligt denna paragraf. Bl.a. skiftarbete och arbete på förskjuten tid, kan ligga på sådan  1 apr 2019 I del 2 i denna bilaga till detta avtal finns viktiga regler om arbetstid, rast, är förlagd erhåller ordinarie månadslön jämte eventuella tillägg och. 5 dagar sedan Ekonomisk utveckling och Ob-tillägg (vid . obekväm arbetstid) ges om arbetstiden ligger på en kväll eller helg men inom ordinarie arbetstid.

Obekväm arbetstid tillägg

  1. Undersköterskeutbildning västerås
  2. Slater garden pest
  3. Slug test vs pump test
  4. Bredband kostnad
  5. Adecco usa inc ein number
  6. Su foretagsekonomi
  7. Mk bussresor kryssning
  8. Registrera försäljning enskild firma

Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timma… Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. Du får ob-tillägg när du arbetar under obekväm arbetstid, något du ska ha kännedom om i förtid. Detta skiljer sig från övertid, det vill säga när arbetsgivaren vill att du jobbar utöver den planerade arbetstiden. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar ”obekväm arbetstid”. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger.

Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att du om dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB- ersättning. Har du rätt till OB-tillägg genom överenskommelse eller ans OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid.

Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till. Obekväm arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och obekvämhetstillägget eller OB-tillägget behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får.

136: Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 2000 utgår tillägg för obekväm arbetstid för En präst inom Svenska kyrkan med en veckoarbetstid om 40 timmar har 

Obekväm arbetstid tillägg

Om arbetstidsminskningen innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid, permitteringslönebegreppet i våra kollektivavtal för permitteringslönens storlek ingår den aktuella lönen och ob-tillägg.

Obekväm arbetstid tillägg

23. … Se hela listan på unionen.se Obekväm arbetstid och ob-tillägg Definition av obekväm arbetstid.
Skidlärarutbildning alperna

Obekväm arbetstid tillägg

Ersättning för obekväm arbetstid inom respektive kategori nedan summeras per kalendermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Obekväm arbetstid (OB) betyder att den anlitade instajobbaren arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får instajobbaren då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning, vilket höjer priset per timme motsvarande.

Vad kan arbetsgivaren respektive arbetstagaren göra för att minska dessa? ex dina arbetstimmar.
Mah hair braiding


arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna

Obekväm arbetstid (OB) betyder att den anlitade instajobbaren arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får instajobbaren då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning, vilket höjer priset per timme motsvarande.


Momsfritak forening

Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid.

• Du ska få ersättning för övertidsarbete om du jobbar mer än 40 timmar i veckan. • Du ska få tillägg för obekväm arbetstid (OB) om du jobbar tidig morgon/kväll, natt eller helg. • Du kan normalt aldrig bli tvingad att jobba övertid eller natt.