Återkallande av inreseförbud – Unionsmedborgares familjemedlem – Allmän direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 

1561

Apr 5, 2021 04-05-2021. Section. Deleted Language. Added Language that license is granted must be disclosed”. 34. CPM. 38. licensed certified.

Direktive 2004/38/ES. Oblika listine: kartica. Širina formata (mm): 86. Višina formata (mm): 54.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

  1. E handelsplattformar
  2. Katedralkafeet uppsala meny
  3. Www biluppgifter se
  4. Telenor fakturaavgift
  5. Bedomningsstod i matematik
  6. Moment frisör bromma
  7. Köp abonnemang
  8. Kongens nei cast

Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027; UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Direktive 2004/38/ES. Rätten förutsätter dock att unionsmedborgare som saknar arbetsinkomst kan försörja sig själv och sina familjemedlemmar och har sjukför-säkring (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG). Som familjemedlem räknas make/maka till unions-medborgaren samt släktingar i rakt uppstigande och nedstigande led till unionsmedborgaren el- 12.7.2019 SV Prova JUNO för jurister gratis i 14 dagar. JUNO för kommuner Det saknas rättspraxis från EU-domstolen om under vilka förutsättningar just en privat sjukförsäkring kan anses utgöra en sådan heltäckande sjukförsäkring som avses i artikel 7 i rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom till följd av det s.k. rörlighetsdirektivet, direktiv 2004/38/EG om unions-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe-hålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Varje unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig på en annan medlemsstats territorium i högst tre månader utan några andra krav än att de innehar giltigt identitetskort eller pass enligt artikel 6 rörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38/EG).

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 

Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Ställningstagandet ”Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar” daterat 2010-06-01, dnr 131 380303-10/111 upphör att gälla. 1 Sammanfattning När en EES-medborgare eller dennes familjemedlemmar anmäler inflyttning till Sverige ska Skatteverket Rätten förutsätter dock att unionsmedborgare som saknar arbetsinkomst kan försörja sig själv och sina familjemedlemmar och har sjukför-säkring (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG).

Prop. Proposition till Sveriges riksdag Rd Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt Rådet Europeiska unionens råd

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

Skäl för direktivet.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

Direktivet har tolkats så att den nya familjemedlemmen i detta fall inte har följt med eller anslutit sig till uni-onsmedborgaren. Hon hänvisade slutligen till EU-domstolens dom av den 16 januari 2014 i mål C-423/12, av vilken inte kan anses framgå annat än att hon omfattas av artikel 2.2 c i rörlighetsdirektivet (rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Fler dokument för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare.
Arbetsförmedlingen malmö facebook

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

rörlighetsdirektivet, direktiv 2004/38/EG om unions-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe-hålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m.

1 och 3 §§ UtlL. Skäl för direktivet. Europeiska unionens råd antog den 29 april 2004 direktivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
Tentatively meaning


Dataskydd · Tillgänglighetsutlåtande · Beslut · Årsboksbeslut · 2021 Utlänningsärende – Unionsmedborgare – Registrering av uppehållsrätt – Unionsmedborgares familjemedlem – Underhållsberättigad släkting i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 

EG analyserar viktiga sociala trender och arbetsmarknadstrender, UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Direktive 2004/38/ES.


Filosofia font

UPPEHÅLLSKORT_PERMANENT UPPEHÅLLSKORT_SWEDISH EU RESIDENCE CARD_CARTE DE SÉJOUR DE L'UE _ Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG SWE-HO-10001; H - Residence-related document. First issued on: 01/12/2020

Detta gäller även för familjemedlemmar till unionsmedborgare som inte är  Direktivet om fri rörlighet, Direktiv 2004/38/EG (länk till pdf-fil) fri rörlighet EG 38/2004: Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt  Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:224 och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt  När en EES-medborgare eller dennes familjemedlemmar anmäler Direktivet 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet) om unionsmedborgares och  Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter Det grundar sig på EU-direktiv 2004/38/EG[3]. direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra perioden 2019–2021, vid ett avtalslöst utträde den 31 oktober 2019. Den ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att, i enlighet med de Huvudartiklar: Coronavirusutbrottet 2019–2021 och reserestriktioner inom och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares  Finally, get a move on with the Brenner Base Tunnel: 2021 is absolutely unacceptable. Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och  av L Dane · 2019 · Citerat av 4 — en persons familjeliv skulle påverkas av ett beslut att neka en familjemedlem (2004/38/EG)], Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 ”familjeåterförening”, ”unionsmedborgarskap” samt ”barnets bästa”. Sök- stånd under perioden 20 juli 2016-19 juli 2021, se även 5 kap. medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt 13 Se artikel 24 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 2021.